چهارشنبه , ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

پیام رئیس هیئت مدیره

 

 

.

.

.

بسم الله الرحمن الرحیم
هر آنچه که داریم امانتی است از او